LAAL
LA
AL

 

LIBER LIBERI VEL LAPIDIS LAZULI

ADUMBRATIO CABBALAE AEGYPTIORUM

SUB FIGURA VII
 

KOJI PREDSTAVLJA VOLJNO OSLOBAĐANJE

IZVJESNOG OSLOBOĐENOG ADEPTA

OD NJEGOVOG ADEPTSTVA
 

OVO SU RIJEČI RAĐANJA

MAJSTORA HRAMA


 

 

PROLOG NEROĐENOG

 

1. U moju samoću dopire

2. Zvuk flaute iz sjenovitih gajeva koji nastanjuju najviše brežuljke.

3. Oni se rasprostiru sve od široke rijeke pa do granica pustoši.

4. I ja ugledah Pana.

5. Snjegovi su vječni gore, u visinama

6. I njihov se miris izvija uvis do nozdrva zvijezda.

7. Ali što ja imam s tim?

8. Za mene je samo daleka flauta, trajna vizija Pana.

9. Na sve strane Pan, u očima, u ušima;

10. Panov miris me prožima,
 ukus mi njegov usta ispunjava,
 tako da se jezik u neshvatljiv i nakazan govor prolama.

11. Njegov zagrljaj draži svaki centar naslade i bola.

12. Dok šesto unutrašnje čulo plamti Njegovim najintimnijim jastvom,

13. Ja sam se bacio u ponor bića,

14. Sve do bezdana, anihilacije.

15. Kraj samoće, kao i svega. Pan! Pan! Io Pan! Io Pan!
 

I
1. Moj Bože, kako Te volim!

2. Sa pomamnom glađu zvijeri gonim Te Svemirom.

3. A Ti kao da stojiš na vrhu kule na rubu nekog utvrđenoga grada.
 Ja sam bijela ptica, i obrušavam se na Tebe.

4. Ti si Moja Ljubav:
 vidim Te kao nimfu bijelih udova ispruženu pored izvora.

5. Izležava se na mahovini; i nema nikoga osim nje:

6. Zar Ti nisi Pan?

7. Ja sam On.
 Ne govori, O Bože moj! Neka se ovo djelo dovrši u tišini.

8. Neka se moj bolni krik otijelotvori u malo bijelo lane, i odskakuta u šumu!

9. Ti si kentaur, O Bože moj,od ljubičica, kojima si okrunjen sve do konjskih kopita.

10. Ti si tvrđi od kaljenog čelika. Ne postoji dijamant tvrđi od tebe;

11. Zar ne dadoh tijelo i dušu?

12. Milujem te, a bodež mi se pod grlom nalazi.

13. Neka mlaz krvi utaži Tvoju žeđ za krvlju, O moj Bože!

14. Ti si mali bjeli zečić u jazbini Noći.

15. Ja sam veći i od lisice i od jazbine.

16. Daj mi Tvoje poljupce, O Gospode Bože!

17. Sijevnu munja i liznu malo stado ovaca.

18. Eno jezik i plam; vidim taj trozubac koji se morem valja.

19. To je glava feniksa; niže su dva roščića. Oni probadaju slabog i griješnog:

20. Ja ću probosti Tebe, O Ti mali sivi bože, ne budeš li se čuvao!

21. Od sivoga ka zlatnom; od zlata do onoga što nadmašuje i zlato Ofirsko.

22. Moj Bože! Ali ja Te volim!

23. Zašto si šaputao tako dvosmislene stvari?
 Da se nisi uplašio, O Ti jarčevih kopita, O Ti Rogati, O stupu munje?

24. Sa munje padaju biseri; sa bisera crne mrlje ništavila.

25. Utemeljio sam sve na jednome, a jedno na ničemu.

26. Plovi eterom, O moj Bože, moj Bože!

27. O Ti veliko prikriveno sunce sjaja, odreži ove očne kapke!

28. Priroda će izumrijeti; ona me skriva,
strahom zatvara moje očne kapke,
 ona me skriva od Mog uništenja, O Ti oko otvoreno!

29. O Ti vječno uplakani!

30. Ne Izida moja mati, ni Oziris moje jastvo;
 već rodoskrvni Horus predat Tifonu, takav neka budem!

31. Tu je misao; a misao je zlo.

32. Pan! Pan! Io Pan!  I to je dovoljno.

33. Ne padaj u smrt, O dušo moja!
 Zamisli da je smrt postelja u koju padaš!

34. O kako Te volim, O Bože moj!
 Postoji jedna naročita usporedna luč iz beskraja,
 loše prelomljena u magli ovog uma!

35. Volim Te!

Volim Te!

Volim Te!

36. Ti si ljepota, bijelja od žene u stupu ove vibracije.

37. Poletio sam uvis poput strijele, i postao ono Gore.

38. Ali to je smrt, i plamen lomače.

39. Uspni se u plamenu lomače, O moja dušo!
Tvoj Bog je poput hladne praznine najvišeg neba u kojem ti zračiš svoju malu luč.

40. Kada me budeš spoznao, O prazni Bože,
 moj plam će konačno zgasnuti u Tvom velikom N.O.X. - u.

41. Što češ Ti biti tada, moj Bože, kada prestanem da Te volim?

42. Crv, ništa, nitkov kukavni!

43. Ali Oh! Ja Te volim.

44. Bacio sam milion cvijetova iz košare Onostranog pred Tvoja stopala,
 pomazao sam Tebe i Tvoj štap uljem i krvlju i poljupcima.

45. Pobudio sam Tvoj mramor u život - da! U smrt.

46. Ubijen sam zadahom iz Tvojih usta, koja nikad ne piju vino, već život.

47. Kako rosa Univerzuma bijeli te usne!

48. Ah! kapajući toku zvijezda Vrhovne majke, prestani!

49. Ja Sam Ona koja treba doći, Djevica svih ljudi.

50. Ja sam dječak pred Tobom, O Ti satir - Bože.

51. Ti češ dosuditi kaznu zadovoljstva - Sada! Sada! Sada!

52. Io Pan! Io Pan! Ja Te volim. Ja Te volim.

53. O moj Bože, poštedi me!

54. Sada! Učinjeno je! Smrt.

55. Uskliknuo sam riječ - i to posta moćna čarolija  za vezivanje Nevidljivog,
čarolija za razvezivanje vezanog; da, za odvezivanje vezanog.

 

 II

1. O moj Bože! Uzmi me opet, ponovo, uvijek. Zauvijek! Zauvijek!

2. Ono što iz Tebe dođe kao Vatra iz mene izlazi kao voda;
 neka me zato Tvoj Duh obuzme, a moja desnica munju neka otpusti.

3. Putujući svemirom,
 vidio sam sukob dviju galaksija koje su stremile jedna na drugu
 i probadale se poput bikova na zemlji. Bio sam prestrašen.

4. Tada one prestaše da se bore i ustremiše se na mene,
 i ja ostadoh zgažen i raznesen.

5. Više bih volio da me je pregazio Slon Svijeta.

6. O moj Bože! Ti si moja mala pitoma kornjača!

7. Ipak Ti podupireš Slona Svijeta.

8. Zavlačim se pod Tvoj oklop kao ljubavnik u krevet svoje drage;
 uvlačim se unutra, i sjedam u Tvoje srce, što ljepše i udobnije mogu.

9. Ti me štitiš, pa ne čujem trubljenje tog Slona Svijeta.

10. Ne vrijediš ni koliko jedan obol od agore;
 ipak Tebe nije moguće kupiti ni po cijenu čitavog Univerzuma.

11. Ti si poput prelijepe nubijske robinje
 koja je naslonila svoj nagi purpur
 na zelene mramorne stupove kupališta.

12. Vino šiklja iz njenih crnih bradavica.

13. Trenutak prije pio sam vino u kući Pertinaksovoj.
 Dopadoh se Peharniku i on mi natoči pravi slatki Čian.

14. Bijaše tu i jedan momak Doranin, obučen u snazi i junaštvu, atleta.

Pun mjesec ljutito nestade u magli.

Ah! a mi smo se smijali.

15. Bio sam mrtav pijan, O moj Bože! Pa ipak me Pertinaks odvede na svadbu.

16. Kruna od trnja bijaše sav moj miraz.

17. Ti si poput roga jarca iz Astora, O Ti Bože moj, čvornat i iskrivljen i vraški snažan.

18. Hladnije no sav led svih ledenjaka Nage Planine
 bilo je vino što se točilo za mene.

19. Divlja zemlja i opadajući mjesec.

Oblaci jure nebom.

Kolo omorika, i iznad stasitih tisa: ti u sredini!

20. O sve vi žabe i mačke, uživajte! Vi ljigavci, ovamo!

21. Igrajte, plešite za Gospoda našeg Boga!

22. On je on! On je on! On je on!

23. Zašto moram dalje?

24. Zašto? Zašto? Začu se najednom cerekanje milion đavolčića pakla.

25. I smijeh se nastavi.

26. Ali ne zasmeta Univerzumu; niti uzdrma zvijezde.

27. Bože! Kako Te volim!

28. Hodim nekom ludnicom; I muškarci i žene oko mene, svi su ludi.

29. Oh ludilo! Ludilo! Ludilo! Poželjno si!

30. Ali ja Te volim, O Bože!

31. Ovi muškarci i žene bjesne i urlaju; lupetaju gluposti.

32. Počinjem se plašiti. Nemam sigurnosti i kontrole; ja sam sam. Sam. Sam.

33. Pomisli, O Bože, kako sam sretan u Tvojoj ljubavi.

34. O mramorni Pane! O lažljivo, pohotno lice!
 Obožavam Tvoje mračne poljupce, krvave i smrdljive!
O mramorni Pane!
 Tvoji su poljupci poput sunčeva svjetla na plavom Egeju;
 njihova krv je krv sunčevog zalaza nad Atenom;
 njihov zadah je poput vrta Ruža Makedonskih.

35. Sanjao sam zalazak sunca, ruže i vinograde;
 Ti si bio tamo, O moj Bože, odjeven kao atenska kurtizana, a ja sam Te volio.

36. Ti nisi san, O Ti koji si previše lijep i za san i za javu!

37. Razgonim ludi narod zemlje; sam šetam vrtom sa

svojim lutkicama.

38. Imam Gargantuovski stas;
 ona galaksija tamo samo je oblačić dima moga mirisa.

39. Zapali Tvoje čudno bilje, O Bože!

40. Momci, pripremite mi magično piće pogledima vašim!

41. Duša se sama opila.

42. I Ti si opijen, O moj Bože, od mojih poljubaca.

43. Univerzum tetura; Ti si ga pogledao.

44. Dvaput, i sve je učinjeno.

45. Dođi, O moj Bože, i zagrlimo se!

46. Lijeno, žudno, strasno, istrajno; tako ću raditi.

47. I biće Kraj.

48. O Bože! O Bože!

49. Lud sam što Te volim; Ti si okrutan, Ti se suzdržavaš.

50. Priđi mi sad! Ja Te volim! Ja Te volim!

51. O dragi, moj dragi - Poljubi me! Poljubi me! Ah! Još.

52. Snu, uzmi me! Smrti, uzmi me! Ovaj život je prepun; zadaje bol, ubija, prevrće.

53. Pusti me da se vratim u svijet; da, vratim u svijet.

 

 III

1. Bio sam Amon-Raov svećenik u Njegovom hramu u Tebi.

2. Ali dođe Bakhus pjevajući sa svojom družinom djevojaka odjevenih u vinovu lozu,
 djevojaka u tamnim plaštevima; a Bakho u sred njih poput laneta!

3. Bože! Kako sam samo jurnuo u bijesu i rastjerao taj hor!

4. Ali u mom hramu stajaše Bakhus kao svećenik Amon-Raov.

5. Stoga sam bijesno otišao sa djevojkama u Abisiniju; i tamo smo živjeli i uživali.

6. Neizmjerno; da, uistinu!

7. Ješću zrelo i nezrelo voće u slavu Bakhusa.

8. Terase od hrastovine, sa stepenicama od oniksa i opala i sardoniksa vode do hladovitog zelenog trijema od malahita.

9. U njemu je kristalna školjka nalik na ostrigu - O veličanstvenosti Prijapa!
 O ljepoto Velike Boginje!

10. U njoj je biser.

11. O Biseru! Ti potičeš od strahotnog veličanstva Amon-Raovog.

12. Tada sam ja, svećenik, ugledao postojano blistanje u srcu bisera.

13. Toliki sjaj da je nepodnošljiv! Ali gle!
 Krvavo-crvena ruža na križu od sjajnog zlata!

14. Tako sam obožavao Boga! Bakhuse! Ti si ljubavnik mog Boga!

15. Ja koji sam bio svećenik Amon-Raov,
 koji sam gledao kako Nil protiče tokom mnogih mjeseci,
 tokom mnogih, mnogih mjeseci, ja sam mlado lane sive zemlje.

16. Ja ću zaplesati na vašem tajnom skupu,
 i moje tajne ljubavi će biti slatke među vama.

17. Imaćeš i jednog ljubavnika među gospodarima sive zemlje.

18. On će tebi donijeti to, bez čega je sve uzalud;
 jedan čovječji život prosut tebi za ljubav na Mojim Oltarima.

19. Amen.

20. Neka to bude, što prije, O Bože, moj Bože!
 Bolujem za Tobom, lutam usamljen među ludim ljudima u sivoj zemlji pustoši.

21. Ti češ postaviti tu užasnu pustu Stvar pokvarenosti.
 Oh, koje li radosti! Položiti taj kutni kamen!

22. On će stajati uspravljen na visokoj planini; samo će moj Bog opštiti sa njim.

23. Sačiniću ga iz jednog rubina; vidjeće se izdaleka.

24. Dođi! Potpalimo kazane zemlje; oni će destilirati čudesno vino.

25. Ono raste pod mojim rukama: prekriće cijelo nebo.

26. Ti si iza mene: vrištim luđačkom radošću.

27. Tada reče Ithuriel snažni: obožavajmo i mi ovo čudo neviđeno.

28. Tako i učiniše, a arhanđeli pojuriše nebom.

29. Čudan i mističan,
 poput žutog svećenika koji priziva moćna jata velikih sivih ptica sa Sjevera,
 tako ja stojim i prizivam Te!

30. Neka ne zamrače sunce vikom i krilima svojim!

31. Ukloni oblik i sve što ga prati!

32. Miran sam.

33. Ti si poput čaplje u rižinim poljima,
 ja sam veliki crni pelikan u vodama sunčeva zalaza.

34. Ja sam poput crnog evnuha; a Ti si sablja.
 Odrubio sam glavu onog svijetlog, što lomi kruh i sol.

35. Da! Ja udaram - a mlaz krvi stvara zalazak sunca na lapis lazuliju Kraljeve Ložnice.

36. Udaram. Čitav svijet je nestao u moćnom vjetru,
 a glas urliće jezikom kojim ljudi ne znaju govoriti.

37. Poznajem taj strašni zvuk iskonske radosti;
 poletimo na krilima oluje sve do svete kuće Hatorine;
 ponudimo pet kravljih dragulja na njen oltar!

38. Ponovo taj neljudski glas!

39. Propinjem svoj divovski stas u čeljustima oluje, udaram je i obuzdavam, prenosi me preko mora.

40. Postoji jedan čudan blijedi Bog, bog bola i smrtne pokvarenosti.

41. Moja vlastita duša ugriza samu sebe, poput škorpiona okruženog vatrom.

42. Tom blijedom Bogu sa licem obrnutim,
 tom Bogu finoće i smijeha,
 tom mladom dorskom Bogu, njemu ću služiti.

43. Jer kraj te službe je patnja neizreciva.

44. Veća usamljenost od velikog sivog mora!

45. Ali zlo zadesi narod sive zemlje, moj Bože!

46. Dopusti mi da ga ugušim ružama svojim!

47. Oh Ti Predivni Bože, osmijehu zlobni!

48. Otkidam Te, O moj Bože, kao purpurnu šljivu sa sunčeva drveta.
Kako se samo topiš u mojim ustima, Ti posvećeni šećeru Zvijezda!

49. Svijet je sav siv pred mojim očima; poput stare pohabane kože za čuvanje vina.

50. Svo vino iz nje je na usnama ovim.

51. Začeo si me na mramornom Kipu, O Bože moj!

52. Tijelo je ledeno od hladnoće miliona luna;
 tvrđe je od dijamanta vječnosti. Kako ću izaći na svjetlost?

53. Ti si On, O Bože! O moj dragi! Dijete moje!
 Igračko moja! Ti si kao grupa djevica, kao mnoštvo labudova na jezeru.

54. Osjećam suštinu nježnosti.

55. Ja sam čvrst, snažan i muževan; ali Ti dođi!  I biću nježan, nemoćan i ženstven.

56. Ti ćeš me zgnječiti u vinskoj preši Tvoje ljubavi.
Moja krv će poprskati Tvoja vatrena stopala litanijama bolne ljubavi.

57. Nići će novi cvijet u poljima, nova berba u vinogradima.

58. Pčele će novi med sakupiti; pjesnici novu pjesmu ispjevati.

59. Steći ću Bol Jarca kao nagradu; a Bog koji sjedi na ramenima Vremena će zadrijemati.

60. I tada će sve ovo što je zapisano biti ispunjeno: da, ispuniće se.

 

 

IV

1. Ja sam poput djevice što se kupa u čistom jezercu svježe vode.

2. O moj Bože! Vidim Te, tamnog i poželjnog, kako se dižeš sa vode kao zlatni dim.

3. Sav si od zlata, kosa, obrve i lice blistavo;
 čak i na vrhovima prstiju svojih udova, Ti si jedan ružičasti san zlatni.

4. Duboko u Tvojim zlatnim očima moja duša poigrava,
 kao arhanđeo koji prijeti da ugrozi sunce.

5. Moj mač Te probada skroz;
 kristalne lune kaplju iz Tvojeg prekrasnog tijela
 koje je skrito iza ovala Tvojih očiju.

6. Dublje, sve dublje.
 Padam, kao da se cijeli Univerzum obrušava u bezdan Godina.

7. Jer Vječnost zove; Onaj Svijet zove; svijet Riječi nas očekuje.

8. Završi sa govorom, O Bože! Zarij očnjake tog psa Vječnosti u ovaj vrat moj!

9. Ja sam poput ranjene ptice koja leprša u krug.

10. Tko zna gdje ću pasti?

11. O Blaženi! O Bože! O moj proždiraču!

12. Daj da padam, padam dolje, padam dolje, daleko, sam!

13. Daj da padam!

14. I nigdje nema odmora, Srce Medeno,
 izuzev u koljevci kraljevskog Bakhusa, bedru Najsvetijeg.

15. Tamo počivaj, pod baldahinom noći.

16. Uran prekori Erosa; Marsijas prekori Olimpasa;
 a ja ukorih mog prekrasnog ljubavnika sa sunčevom grivom;
Pa zar da ne zapjevam?

17. Neće li moje inkantacije okupiti oko mene čudnovatu družinu šumskih bogova,
čija tijela blistaju pomazana mjesečinom, medom i mirom?

18. Vi ste dostojni obožavanja, O moji ljubavnici; hajdemo dalje do najtamnije pećine!

19. Tamo ćemo se gostiti mandragorom i molijem!

20. Tamo će nam Voljeni prirediti Svoju svetu gozbu.
U smeđim kolačićima od žita iskusićemo hranu svijeta, i bićemo snažni.

21. Iz rujnog i strašnog pehara smrti pićemo krv svijeta, i bićemo pijani!

22. Ohej! pjesma za IAO, pjesma za IAO!

23. Dođi, da pjevamo tebi,
Jakhuse nevidljivi, Jakhuse pobjednički, Jakhuse nagovješteni!

24. Jakhuse, O Jakhuse, O Jakhuse, budi uz nas!

25. Tada se lice svog vremena zamrači, a istinska luč zablista.

26. Začu se i neki krik na nepoznatom jeziku,
 čiji urlik uznemiri tihe vode moje duše,
 tako da se moj um i moje tijelo izlječiše od svoje bolesti, samospoznaje.

27. Da, jedan anđeo je uznemirio vode.

28. To je bio Njegov krik: IIIOOShBTh - IO - IIIIAMAMTHIBI - II.

29. I nisam li to pjevao tisuću puta noću,
 tokom tisuću noći prije nego Ti stiže, O moj žarki Bože,
 i probode me Svojim kopljem.
 Tvoja Skerletna odora se raskrili preko čitavih nebesa,
 tako da Bogovi rekoše: Sve gori: to je kraj.

30. A Ti si položio Svoje usne na ranu i isisao milion jajašaca.
 I Tvoja mati sjede na njih, i gle!
Zvijezde i zvijezde i krajnje Stvari od kojih su zvijezde samo atomi.

31. Tada Te spazih,
 O moj Bože, kako sjediš poput bijele mačke na hasuri;
 a zvuk predenja svijetova ne bi ništa drugo do tvoje zadovoljstvo.

32. O bijela mačko, iskre izljeću iz Tvog krzna!
Od raspadanja svijetova ti pucketaš.

33. Vidio sam više Tebe u toj bijeloj mački nego što Te vidjeh u Viziji Eona.

34. U Raovoj barci putovah,
 ali širom vidljivog Univerzuma nikad ne nađoh bilo koje biće nalik Tebi!

35. Ti bijaše poput krilatog bijelog konja,
 i ja se utrkivah na Tebi kroz vječnost sa Gospodom Bogova.

36. Još uvijek se utrkujemo!

37. Ti bijaše poput pahulje snega koja pada u borove šume.

38. I na tren Ti se izgubi u pustoši sličnog i raznolikog.

39. Ali ja ugledah prekrasnog Boga na leđima mećave - i Ti bijaše On!

40. Također sam čitao iz velike Knjige.

41. Na drevnoj koži pisalo je zlatnim slovima: Verbum fit Verbum.

42. Kao i Vitriol i hijerofantovo ime V.V.V.V.V.

43. Sve se okretalo u vatri, u zvijezdanom plamenu,
 izdvojeno i daleko i sasvim usamljeno - baš kao Ti i ja,
 O dušo usamljena, Bože moj!

44. Da, i zapis

------------------------------------------    

----------------------------------------------

Dobar je.

Ovo je glas koji zatrese zemlju.

45. Osam se puta on glasno zaorio, a ja ću osam po osam brojati Tvoje milosti,
 Oh, Ti Jedanaestorostruki Bože 418!

46. Da, i po mnogo više; po deset u dvadeset dva pravca;
 baš kao okomica Piramide - takve će biti Tvoje odlike.

47. Ako ih zbrajam, one su Jedno.

48. Izvrsna je Tvoja ljubav, Oh Gospode!
 Ti si razotkiven tamom,
a onaj tko tumara tim jezivim gajevima imaće sreću da Te uhvati,
 baš kao zmija koja zgrabi malu pticu pjevačicu.

49. Ja sam Te uhvatio, O moj nježni drozdu;
 ja sam poput sokola od majke-smaragda;
 hvatam Te po instinktu, iako me oči izdaju zbog Tvog sjaja.

50. A ono tamo je baš luckast narod.
Vidim ih na žutom pijesku, svi su obučeni u tirski purpur.

51. Oni u mrežama vuku svog sjajnog Boga po zemlji;
 oni lože oganj za Gospodara Vatre, i viču vulgarne riječi,
 čak i užasnu kletvu:
 Amri maratza, maratza, atman deona lastadza maratza maritza-maran!

52. Onda oni kuhaju sjajnog boga, i čitavog ga gutaju.

53. To su zli ljudi, O prekrasni dječače! Prijeđimo na Onaj Svijet.

54. Načinimo od sebe privlačan mamac, zavodljiv Lik!

55. Biću poput divne nage žene sa grudima od bjelokosti i zlatnim bradavicama;
 cijelo moje tijelo biće poput zvijezdanog mljeka.
 Biću blistava i nalik Grkinji, kurtizani sa Delosa, nestalnog otoka.

56. Ti ćeš biti poput malog crvenog crva na udici.

57. I nas dvojica ćemo uloviti našu ribu.

58. Onda ćeš ti biti sjajna riba sa zlatnim leđima i srebrnim trbuhom:
 ja ću biti poput silnog prekrasnog muškarca,
 snažnijeg nego četrdeset bikova,
 čovjeka sa Zapada koji nosi veliku vreću plemenitih dragulja
 na štapu koji je veći nego osovina svega.

59. I riba će biti žrtvovana Tebi,
 a snažni muškarac na križu raspet za Mene,
 a Ti i ja ćemo se ljubiti, i okajati Prvobitini Grijeh; da, okajati Prvobitni Grijeh.

 

V

1. O moj prekrasni Bože! Plivam u Tvojem srcu kao pastrva u planinskim brzacima.

2. Radosno skačem iz ribnjaka u ribnjak; ukrašen sam smeđim, zlatom i srebrom.

3. Eto, ljepši sam nego rujne jesenje šume za prvog snjega.

4. A kristalna pećina moje misli privlačnija je od mene.

5. Samo me jedna udica može izvući; to je žena koja kleči na obali rijeke.
 To je ona koja sipa bistru rosu po sebi i po pijesku, tako da se rijeka izliva.

6. Gle pticu na onoj mirti;
samo poj te ptice može me izvući iz ribnjaka Tvojeg srca, O moj Bože!

7. Tko je ovaj napuljski dječak koji se razdragano smije u svojoj sreći?
 Njegov ljubavnik je moćni krater Ognjene Planine.
 Vidjeh kako je njegove ugljenisane udove niz padine nosio skriveni jezičak tekuće stijene.

8. I Oh! zrikanje cikada!

9. Sjećam se dana kada sam bio poglavica u Meksiku.

10. O moj Bože, jesi li Ti i onda kao i sada bio moj prekrasni ljubavnik?

11. Je li moje dječaštvo i onda kao i sada bilo Tvoja igra, Tvoja radost?

12. Zaista, sjećam se tih surovih dana.

13. Sjećam se kako smo natapali gorka jezera našom zlatnom bujicom; kako smo potopili naš dragocjeni Kip u krater Kitlaltepetla.

14. Kako nas je veliki plamen uzdizao nad nizinama, spuštajući nas u neprohodnu šumu.

15. Da, Ti bijaše neobična skerletna ptica sa kljunom od zlata.
 Ja bijah Tvoj partner u šumama vizije;
 i uvek smo slušali iz daljine prodornu pjesmu
 sakatih svećenika i luđački krik žrtvovanja Djevica.

16. Postojao je čudan krilati Bog koji nam je govorio o svojoj mudrosti.

17. Uspeli smo postati zvijezdana zrnca zlatne prašine u piješčanoj obali mirne rijeke.

18. Da, a ta rijeka bijaše rijeka prostora i vremena.

19. Dijelismo se stoga; uvek u manje, uvek u veće, dok sada,
 O slatki Bože, mi smo sami mi, isti.

20. O Bože moj, Ti si poput malog bijelog jarca sa munjom u svojim rogovima!

21. Volim Te, volim Te.

22. Svaki dah, svaka riječ, svaka misao, svako djelo je čin ljubavi s Tobom.

23. Kucanje mog srca je klatno ljubavi.

24. Moje pjesme su nježni uzdasi:

25. Moje misli su sami ushit:

26. A moja djela su milijarde Tvoje djece, zvijezde i atomi.

27. Neka ne bude ničeg!

28. Neka sve stvari padnu u ovaj ocean ljubavi!

29.Neka ova posvećenost bude moćna čarolija za egzorcizam demona Petice!

30. Ah Bože, sve je nestalo! Ti postižeš Svoj ushit. Falutli! Falutli!

31. Praznik je tišine. Uopće više nema glasa.

32. Tako će biti sve do kraja. Mi koji smo prah nećemo nikad nestati u prahu.

33. Tako će biti.

34.Tada, O moj Bože, zadah iz Vrta egzotičnog bilja. Svo ima odbojan miris.

35. Kupa je presječena jednim beskonačnim zrakom; luk života hiperbole se rađa.

36. Sve dalje i dalje plovimo; ipak smo mirni. To je lanac sistema koji se otkida od nas.

37. Prvo pada glupi svijet; svijet stare sive zemlje.

38. On pada nezamislivo daleko, zajedno sa svojim žalosnim bradatim licem koje njim upravlja; iščezava u tišinu i tugu.

39. Mi u tišinu i blaženstvo, a lice je nasmijano lice Erosa.

40. Smijući se mi ga pozdravljamo tajnim znacima.

41. On nas vodi u Obrnutu Palaču.

42. Ondje je Krvavo Srce, piramida čiji vrh dopire ispod Prvobitnog Grijeha.

43. Sahrani me u Tvoju Uzvišenost, O voljeni, O prinčevski ljubavniče ove kurve djevice, u Najtajnijoj Sobi ove Palače!

44. To je brzo učinjeno; da, pečat je stavljen na grobnicu.

45. Postoji jedan koji će je moći otvoriti.

46. Ni pamćenjem, ni maštom, ni molitvom, ni postom, ni bičevanjem, ni drogama, ni ritualom, ni meditacijom;
 samo pasivnom ljubavlju će on uspjeti.

47. On će čekati mač Voljenog i razotkriti svoj vrat za udarac.

48. Tada će njegova krv šiknuti i ispisati mi rune na nebu; da, ispisati mi rune na nebu.

 

VI

1. Ti bijaše svećenica, O moj Bože, među Druidima; i mi poznavasmo moći hrasta.

2. Gradili smo si hram od stijena u obliku Univerzuma,
 Ti javno, ja tajno.

3. Tamo izvodismo mnoge čudesne stvari u ponoć.

4. Za opadajućeg mjeseca smo radili.

5. Preko polja se razljegao užasan urlik vukova.

6. Odgovorili smo i lovili smo sa čoporom.

7. Stigosmo tako do nove Kapele i Ti odnese Sveti Gral ispod Tvojih druidskih haljina.

8. Tajno i krišom ispijasmo od tog nadahnjujućeg sakramenta.

9. Tada užasna bolest zahvati narod sive zemlje; a mi se radovasmo.

10. O moj Bože, prikrij Svoju uzvišenost.

11. Dođi kao lopov, i ukradimo ovaj Sakrament.

12. U našim gajevima, u našim samostanskim ćelijama, u našem saću sreće, pijmo, pijmo!

13. To je vino, koje sve boji istinskom tinkturom od čistog zlata.

14. Postoje duboke tajne u ovim pjesmama.
Nije dovoljno slušati pticu; da bi uživao u pjesmi moraš biti ptica.

15. Ja sam ptica, a Ti si moja pjesma, O moj veličanstveni galopirajući Bože!

16. Ti zauzdavaš zvijezde; ti goniš sazviježđa, po sedam uporedo, kroz cirkus Ništavila.

17. Ti Bože Gladijatore!

18. Sviram na svojoj harfi; Ti se boriš sa zvijerima i buktinjama.

19. Ti uživaš u muzici, a ja u borbi.

20. Ti i ja smo Carevi miljenici.

21. Vidi! pozvao nas je do Carskog prijestolja.

Noć pada; ovo je velika orgija obožavanja i blaženstva.

22. Noć pada kao blistavi ogrtač sa prinčevih ramena na

roba.

23. On ustaje kao slobodan čovjek!

24. O proroče, baci ogrtač na te robove!

25. Mrkla je noć, i slabašne vatre u njoj; ali i sloboda za roba će svoj sjaj pridodati.

26. I tako siđoh u veliki žalosni grad.

27. Tu je mrtva Mesalina trampila svoju krunu za otrov mrtvog Skakavca;
 tamo je Kaligula stajao, i napadao mora zaborava.

28.Tko bijaše Ti, O Cezaru, da spoznaš Boga u Konju?

29. Jer gle! Mi opazismo Saksonskog Bijelog Konja ocrtanog na zemlji;
 i ugledasmo Morske Konje kako se propinju po staroj sivoj zemlji,
 a pjena iz njihovih nozdrva nas prosvijetljuje!

30. Ah! Ali ja te volim, Bože!

31. Ti si kao mjesec nad svijetom leda.

32. Ti si kao osvit najviših snjegova na spaljenim proplancima tigrove zemlje.

33. Šutnjom i govorom ja Te obožavam.

34. Ali sve je uzalud.

35. Samo Tvoju šutnja i Tvoj govor koji obožavaju mene vrijede.

36. Plačite, O vi ljudi sive zemlje, jer mi smo popili vaše vino, i ostavili vam samo gorki talog.

37. Ipak, iz njega ćemo vam iscijediti piće bolje od nektara Bogova.

38. Naša tinktura vrijedi više od svog egzotičnog bilja i zlata ovoga svijeta.

39. Jer naš crveni prah projekcije je iznad svih mogućnosti.

40. Malo ima ljudi; ali dovoljno.

41. Mnogo peharnika, a vina na volju.

42. O dragi moj Bože! Kakvu svetkovinu si pripremio.

43. Pogledaj svijetla i cvijeće i djevice!

44. Probaj vina i slastice i divna jela!

45. Udahni mirise i oblake malih bogova koji su kao šumske nimfe što nastanjuju nozdrve!

46. Cijelim svojim tijelom osjeti veličanstvenu uglačanost
 mramorne hladnoće i plemenitu toplinu sunca i robova!

47. Neka Nevidljivi pokaže svoj proždirućoj svijetlosti svoju razornu moć!

48. Da! Cijeli svijet je rascijepljen, kao neko staro sivo drvo munjom pogođeno!

49. Dođite, o bogovi, i svetkujemo!

50. Ti, O moj dragi, O moj vječni Vrapče-Bože, moj ushitu, moja žudnjo, varalice moja, dođi i cvrkući na mojoj desnoj ruci!

51. Ovo je bila priča o sjećanju Al A'in svećenika; da, Al A'in svećenika.

 

VII

1. Paljenjem mirisa i blagim narkotikom, riječ bijaše razotkrivena.

2. O brašno, medu i ulje! O prekrasna mjesečeva zastavo, koju luna vješa u središtu blaženstva.

3. Oni razlabavljuju zavoje sa leša; oni razvezuju Ozirisove noge,
 tako da plamteći Bog može bjesniti nebeskim svodom sa svojim čudesnim kopljem.

4. Ali od čistog crnog mramora je taj žalosni kip, a nepromjenjivi bol očiju je gorak do sljepila.

5. Mi razumijemo ushićenje tog uzdrmanog mramora,
 rastrganog trudovima rađanja okrunjenog djeteta, zlatnim štapom zlatnog Boga.

6. Mi znamo zašto je sve skriveno u kamenu, unutar mrtvačkog sanduka,
 unutar moćnog groba,
 I mi odgovaramo Olalam! Imal! Tutulu! kao što je napisano u drevnoj knjizi.

7. Tri riječi te knjige su poput života za naš eon; nijedan bog nije pročitao sve.

8. Ali Ti i ja, O Bože, mi smo je napisali stranu po stranu.

9. Naše je jedanaestorostruko čitanje Jedanaestorostruke riječi.

10. Ovih sedam slova zajedno čine sedam različitih riječi;
 svaka riječ je božanska, a unutra je skriveno sedam rečenica.

11. Ti si ta Riječ, O moj dragi, moj gospode, moj gospodaru!

12. O dođi k meni, izmješaj vatru i vodu, sve će se rastvoriti.

13. Očekujem te u snu i na javi. Više Te ne prizivam; jer Ti si u meni,
 O Ti koji si me učinio prekrasnim instrumentom podešenim za Tvoje ushićenje.

14. Ipak, Ti si uvijek postrani, čak i kad si ja.

15. Sjećam se izvjesnog svetog dana u sumraku godine,
u sumraku Ekvinocija Ozirisa, kada Te prvi put ugledah vidljivog;
 kada je po prvi put donesena strašna odluka; kada je Ibisoglavi činima uklonio sukob.

16. Sjećam se Tvog prvog poljupca, baš kao što bi se djevica sjećala.
 Ni na tamnim sporednim stazama nije bilo drugoga: Tvoji poljupci traju.

17. Ne postoji nitko drugi osim Tebe u čitavom Univerzumu Ljubavi.

18. Moj Bože, volim Te, O Ti jarče pozlaćenih rogova!

19. Ti prekrasni biku Apis! Ti prekrasna zmijo Apep! Ti prekrasno dijete Trudne Boginje!

20. Ti si se meškoljio u Svom snu, O drevna tugo godina!
Ti si uzdigao Svoju glavu da udariš, i sve se rastvorilo u Bezdanu Uzvišenosti.

21. Kraj slovima riječi! Kraj sedmostrukom govoru.

22. Pretoči mi čudo svega toga u lik mršave hitre deve koja korača pijeskom.

23. Usamljena je ona, i užasna; ipak je stekla krunu.

24. Oh radosti! Radosti!

25. Moj Bože! O moj Bože! ja sam samo mrlja u zvijezdanoj prašini vjekova; ja sam gospodar Tajne Stvari.

26. Ja sam Razotkrivač i Pripremač. Moj je Mač - i Mitra i Krilati štap!

27. Ja sam Inicijator i Razarač. Moj je Globus - i Ptica Bennu i Lotos Izide, moje kćeri.

28. Ja sam Jedan iza svega ovoga; i nosim simbole moćne tame.

29. Postojaće sigil kao od ogromnog crnog zamišljenog oceana smrti i središnjeg sjaja tame, koji zrači svoju moć preko svega.

30. To će progutati ovu manju tamu.

31. Ali u tom ponoru tko će odgovoriti: što jeste?

32. Ne ja.

33. Ne Ti, O Bože!

34. Dođi, ne mudrujmo više zajedno; uživajmo! Budimo ono što jesmo, tihi, jedinstveni, posebni.

35. O samotne šume svijeta! U kojim zatonima ste skrile našu ljubav?

36. Šuma kopalja Najvišeg se zove Noć, i Had, i Dan Gnjeva; ali ja sam Njegov kapetan, i nosim Njegov pehar.

37. Ne plaši me mojim kopljanicima! Oni će ubiti demone njihovim sitnim šiljcima. Vi ćete biti slobodni.

38. Ah, robovi! vi nećete - vi ne znate kako biste.

39. Ipak muzika mojih kopalja će biti pjesma slobode.

40. Velika ptica će jurnuti iz Bezdana Radosti, i odnijeti vas da budete moji peharnici.

41. Dođi, O moj Bože, u ovom poslednjem ushićenju postignimo Jedinstvo s Mnoštvom!

42. U tišini Stvari, u Noći Silina, iznad proklete oblasti Trojke, uživajmo u našoj ljubavi!

43. Moj dragi! Moj dragi! Daleko, daleko iznad Skupštine i Zakona i Prosvijetljenja ka Anarhiji Samoće i Tame!

44. Jer upravo tako moramo prekriti blistavost našeg Jastva.

45. Moj dragi! Moj dragi!

46. O moj Bože, ali ljubav u Meni probija veze Prostora i Vremena; moja ljubav se prosula među one koji ne vole ljubav.

47. Moje vino se prosulo za one koji nikad nisu probali vino.

48. Njegova isparenja će ih opiti, a snaga moje ljubavi će izroditi moćnu djecu iz njihovih djevica.

49. Da! bez pijenja, bez zagrljaja: - i Glas odgovori Da! ove stvari će se desiti.

50. Tada tražih Riječ za Sebe; ne, za sebe.

51. I Riječ dođe: O Ti! dobro je. Ne obaziri se ni na što! Ja Te volim! Volim Te!

52. Stoga sam vjerovao do kraja svega; da, do kraja svega.

 

 

DINOSAURUSI

Nijedan su Oni čiji je broj 6: inače bi oni zaista bili 6.
Sedam su ovih šestoro, koji nisu živi u Gradu Piramida, pod Noći Pana.
Tamo je bio Lao Ce.

Tamo je bio Sidarta.
Tamo je bio Krišna.
Tamo je bio Tahuti.
Tamo je bio Mojsije.
Tamo je bio Dionizije.
Tamo je bio Muhamed.
Ali sedmi čovjek se zvao PERDURABO;
 jer izdržavši sve do Kraja, na Kraju je postao Ništa za izdržati.
AMEN.

NASLOVNA STRANICA
VRH STRANICE


 

LA
AL
LAAL