LAAL
LA
AL
 

(Sve što pročitate na ovoj stranici, kao i svi linkovi koji su na nju vezani; ni na koji način ne odslikavaju službeno učenje ili stav O.T.O. - a; već radije prikazuju jednu od mogućih faceta dijamanta Teleme; jednu od njenih bezbrojnih mogućih interpetacija.)

VELIKO DJELO

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Veliko Djelo, Magnum Opus, Kamen Mudraca; ili koji god drugi dosada kroz povijest poznati naziv odabrali; je sinonim za postignuće Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarom; ili još preciznije rečeno; za vjenčanje ili poistovjećenje sa Njim.

Što je, ili tko je, SAČ?

SAČ je duhovna neinkarnirana inteligencija koja je dodjeljena svakome od nas, On je duhovni vodič ili savjetnik, naš Nadređeni u duhovnoj hijerarhiji. On (ili još preciznije Ono), je inteligencija koja ima odgovore na sva naša pitanja; koja ima u svom posjedu sve ključeve svih riznica koje su nama neophodne. Svaki čovjek je jedinstveno, unikatno biće sa jedinstvenim, unikatnim Velikim Djelom; i svatko od nas ima svojeg jedinstvenog, unikatnog SAČ-a. Ne postoje dva identična Velika Djela, kao što ne postoje ni dva identična čovjeka ili dvije identične zvijezde. Najlakše ćemo pojmiti SAČ-a ako ga poistovjetimo sa Bogom. Zaista, ne postoji boljeg opisa SAČ-a do toga. Sa Njim smo bili jedno prije rođenja, sa Njim ćemo biti jedno poslje smrti; a neki od nas su jedno sa Njim još i za Života. SAČ je jedno sa našom Istinskom Voljom, Ljubavlju, Prirodom i Djelom. Neposredno nakon rođenja još smo intezivno komunicirali i bili u bliskoj vezi sa Njim; no, kako je vrijeme prolazilo; pritisnuti i privučeni učenjem i usvajanjem materijalne razine; postupno je i polako ta veza bljedila, sve dok nije u potpunosti nestala iz žarišta naše inkarnirane svijesti. No, On je nastavio živjeti u našim snovima, radostima, ushićenjima, ekstazama i ljubavima; u našim uspjesima i pobjedama. Oni ljudi koji su sretni i zadovoljni sa svojim životima, sigurno su u kontaktu sa Njim (bili oni toga svjesni ili ne); oni koji su nesretni - očito nisu (ili jesu ali ga ne "razumiju" ili ne "vide").

Kako stupiti u kontakt sa SAČ-om?

Kao prvo, on je inteligencija koja obitava "iza i iznad" razuma; na samom "izvoru", na "prapočetku", u "vrhovnoj trijadi", u "Bogu". Stoga, da bi "stigli" do Njega, moramo "transcendentirati" - "prevazići" naša osjetila - fizičko tijelo, naše osjećaje - emocionalno tijelo i naše misli - mentalno tijelo. Oni su poput oblaka koji zaklanjaju našoj duši svjetlost našeg duhovnog sunca - SAČ-a. To ne znači da ova tri "niža" tijela moramo odbaciti ili ih se odreći; već da ih samo na primjereni način moramo istrenirati, obučiti i disciplinirati - kako nas više ne bi ometala i spriječavala u komunikaciji sa našim Anđelom. Nakon primjerene obuke, ova tri tijela postaju božanski tropreg koji mahnito po orbiti Istinske Volje vuče kočiju sunca naše Duše i Duha. Da bi to postigli, za većinu ljudi je neophodno da provode vježbe mistike i magike. U većini slučajeva, tu se radi o vježbama koje su potpomognute mašinerijom inicijacija neke od Hermetičnih Organizacija koje su posvećene evoluciji čovječanstva; kao što su to npr. A.'. A.'. i O.T.O.

Poistovjetite na trenutak Veliko Djelo sa privatnim biznisom. Želite otvoriti privatnu firmu (započeti rad na Velikom Djelu). To možete učiniti na dva načina, ili sasvim sami ili uz nečiju pomoć. No, krajnji ishod vaše "uspješnosti" u potpunosti će ovisiti o vašem umu, srcu, rukama i nogama. Čovjek je ono što sam napravi od sebe. Započeti sam posao teža je varijanta, zahtijeva više vremena za pojavu prvih konkretnih rezultata, veću umješnost, ustrajnost i disciplinu; stoga su rijetki oni koji mogu ići takvim putem. Većini nas ostalih "prosječnih" ljudi primjerenija je druga varijanta - pomoć od banke putem kredita. Hermetičke organizacije koje posjeduju validne inicijacije, možemo poistovjetiti sa "duhovnim bankama" koje daju "nepovratne duhovne kredite bez kamata" primjerenim i dostojnim aspirantima Velikog Djela. Prolaskom kroz inicijaciju dobijate "duhovni kredit"; no, što će te postići sa tim "kreditom" u cijelosti ovisi samo o vama.

No, također postoji i ljudi koji su od rođenja vođeni Duhom Svetim. Oni odmalena znaju tko su i što su; zašto su se rodili na Zemlji i što ih je Volja. Prepoznati će te ih po tome što rade ono što vole, u svome poslu uspješni su i priznati, uvijek su veseli i nasmijani; i kao po pravilu uvijek izgledaju puno mlađe od svojih bioloških godina. Oni svakodnevno primjenjuju razne "magičke&mističke" tehnike; bez da su uopće, u većini slučajeva, svjesni da su to ikakve "tehnike". Oni ih provode jednostavno i spontano kao nešto što je prirodno samo po sebi.

No, takvi ljudi su rijetkost, i prvenstveno su izuzetak koji potvrđuje pravilo. Većini od nas su neophodne inicijacije i primjerena poduka o ispravnom načinu korištenja magičkih i mističkih tehnika. S vremenom; kako se razumjevanje, iskustvo i kontakt sa SAČ-om sve više razvijaju; studenti mogu biti "navedeni" da razvijaju i upotrebljavaju svoje vlastite jedinstvene tehnike samorazvoja.

Veliko Djelo se sastoji od dva kritična događaja.

Prvi je postignuće Znanja I Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarom. Do njega dolazi uspostavljanjem komunikacije sa Anđelom. Svoju Slobodnu Volju postepeno poistovjećujemo sa našom Istinskom Voljom; SAČ je glasnik ili nosioc te Istinske Volje. Postignućem ZIR sa SAČ-om postaje se Adeptom. Ova operacija se odvija u centru uma u sefirotu Tifaretu. Do ovoga postignuća ne bi došlo da nismo uspjeli osoboditi um od informacija osjeta, osjećaja i razuma koje su nas činile "gluhima" za "glas" Anđela. No, ovo postignuće je tek početak, ono nam omogućava da "čujemo glas" Anđela; koji nas sada može podučavati i voditi prema krajnjem cilju, sjedinjenju i vjenčanju sa Njim, kada postajemo Jedno, kada Istinska Volja postaje jedno sa Božanskom Voljom. Činom ovog vjenčanja postaje se Majstorom. Ovo vjenčanje se odvija u sefirotu Binahu, koji počiva u Vrhovnoj Trijadi koja je Bog, i koja obitava u sferi postojanja koja je u potpunosti "iza i iznad" razuma. Ta je sfera "pravi dom" SAČ-a, i tek u njoj možemo postati jedno sa Njim. Dok stremimo prema ZIR mi činimo "muški" napor jer moramo vrlinom svoje Slobodne Volje ovladati svojim osjetima, osjećajima i mislima; kako bi postali sposobni čuti njegov "glas". No, nakon postignuća preuzimamo "žensku", pasivnu ulogu dopuštajući Njegovom glasu da nas "vodi" sve do konačnog čina mističkog vjenčanja u kojem postajemo jedno sa Njim.

Postignućem ZIR sa svojim SAČ-om osvješćujete svoju Istinsku Volju, Ljubav, Prirodu i Djelo; spoznajete tko ste, što ste i zašto ste; i sve vaše želje, potrebe i strasti koje su u skladu sa vašim Istinskim Bićem trenutno se ostvaruju; Jednom riječju - živite svoje snove!

Stoga, ako se nismo rodili da doprinesemo čovječanstvu na način Nikole Tesle, Alberta Einsteina i ostalih velikana ljudske rase; kako će se u našim svakodnevnim životima manifestirati ZIR sa SAČ-om? Pa vrlo jednostavno, ono će biti spoznato kroz užitak i sreću u svakom sadašnjem trenutku postojanja, stvarajući na taj način uravnoteženu dobrobit; kako i nama, tako i svima i svemu sa čime dolazimo u doticaj, omogućavajući nam da činimo ono što nas je volja i da izbjegavamo ono što nas nije volja. Spontano, jednostavno, prirodno, iskreno; očaravajuće poput djece! Dakle, kontakt sa SAČ- om, Njegovo Znanje i Razgovor, omogućava nam rascvjetavanje do krajnjih granica; našeg genija, naših kvaliteta, sposobnosti i potencijala. To je sveobuhvatno buđenje, aktivacija i manifestacija naše svijesti na svim razinama našeg postojanja i djelovanja. Prvi korak na tom putu prosvjetljenja je oslobađanje od svih sklonosti, navika, ovisnosti, predrasuda i dogmi; strahova i fobija; obrazaca djelovanja, ponašanja i mišljenja; to jest od svih lažnih i kancerogenih volja koje drže našu Slobodnu Volju u okovima. Kada smo uspjeli u tome, tada nam je sljedeća zadaća poistovjetiti našu Slobodnu Volju sa Istinskom Voljom; rezultat uspjeha tog čina je postignuće Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarom. Vi se sada nalazite u komunikaciji sa Anđelom, ali još uvijek ste dva odvojena entiteta, dvije odvojene svijesti, dvoje koje teži postati jedno. Sljedeći korak je poistovjetiti Istinsku Volju sa Božjom Voljom, izvršiti mistično vjenčanje sa Anđelom, postati jedno. Uspjeh u prvom koraku vas čini Studentom, uspjeh u drugom Adeptom, a uspjeh u trećem Majstorom. Na kraju objedinjene; Slobodna Volja, Istinska Volja i Božja Volja; čine jednu Volju, i vi postižete cjelovitost, ravnotežu i suverenost na svim razinama postojanja i manifestacije. Trijada Čovjeka Zemlje posvećena je razvoju Studenta, Trijada Ljubavnika razvoju Adepta, a Trijada Pustinjaka se u svojim prvim razredima bavi podukom Majstora.

O sva ova tri kritična koraka Velikog Djela, naći ćete dovoljno uvodnih informacija na ovim stranicama.

Dakle, ako vas zanima Veliko Djelo, a ne spadate u elitnu grupu individualaca koja je direktno predvođena Duhom Svetim (SAČ); tada će za vas najblagotvornije biti da se podvrgnete nizu inicijacija ulaskom u neki Red koji ih omogućava. Doduše, znamo da postoje ljudi koji zaziru od svih vrsta institucija i organizacija, i radije odabiru biti samouki. Pošto smo prvenstveno zainteresirani za duhovnu evoluciju čovječanstva, i pošto smo svjesni činjenice da svo znanje pripada svim ljudima podjednako; te da ono postoji zbog ljudi, a ne ljudi zbog njega; te da je samo po sebi nekorisno, osim ako nije primjenjeno u praksi svakodnevnog života; na ove stranice smo postavili ponešto od onoga što bi moglo biti korisno ljudima samoukog tipa. Normalno, predpostavka je da ste već do sada shvatili, da se cijeli sistem samorazvoja koji je ovdje prikazan prvenstveno temelji na Knjizi Zakona, na telemitskom pogledu na svijet. Stoga su i sve tehnike koje su ovdje date protkane duhom teleme. Stoga, ako sebe ne prepoznajete kao telemita, ako se ne vidite na tom putu posvećenja; onda ove tehnike možda neće biti bliske prirodi vašeg duha. Ali, ne posustajte u svojoj spiritualnoj potrazi. Uporno tragajte i dalje, sve dok ne naiđete na duhovnu školu koja je primjerena vašoj unikatnoj prirodi. Tko ne odustane uspijeti će.

Dakle, vama koji se od samog početka trudite biti "Sami Svoji Majstori", možda ovi linkovi budu od neke pomoći u vašoj potrazi:

ABRAHADABRA
 CEREMONIJA SUNCA&MJESECA
 RITUAL SFINGE

No, da se jednu stvar odmah na početku dobro razumijemo; ništa ne može zamijeniti niti nadomjestiti inicijaciju! Inicijacija vam odmah na startu stavlja na raspolaganje moćnu duhovnu mašineriju; koja vam omogućava relativno siguran, brz i usmjeren spiritualni napredak, ali samo uz preduvjet da intezivno&disciplinirano radite na sebi primjenom svoje Slobodne Volje! Ako to nije slučaj, inicijacija neće dati 100% - ni učinak. Inicijacija sama po sebi nije garancija za uspjeh; preduvjet za postignuće je ozbiljan rad. Stoga će više postići onaj koji radi a nije iniciran, nego onaj koji je iniciran a ne radi. Ali, zamislite što tek onda može postići osoba koja je inicirana i ozbiljno radi na sebi. No, i u tome svemu ima jedna kvaka. A to je da čim osoba radi na sebi ona neumitno stiže do inicijacije. Ona će biti dodjeljena ozbiljnom studentu tijekom izvođenja duhovnih praksi od njegovog SAČ-a. Stoga, ovako ili onako, na kraju ipak stižemo do inicijacije. U svakom slučaju, puno će brže napredovati aspirant koji je primio inicijaciju od neke valjane inicijacijske linije, nego onaj koji je samouk, i koji se samo svojim osobnim naporima priprema da primi blagoslov svog Anđela. No, ne znači li to onda da će rad ovog drugoga biti daleko kvalitetniji? Nitko sa sigurnošću ne može odgovoriti na to pitanje, i osim toga, svatko od nas odabire svoj put u skladu sa svojom Slobodnom Voljom. Ono što je bitno je činjenica da je svima ponuđena mogućnost, latentni potencijal za postignuće. Stoga ekipa, bacite novčić, odlučite se, i krenite na put i u avanturu!

Onima koje zanima inicijacija u O.T.O. sistem samorazvoja, za početak biće dovoljno da stupe u kontakt sa Redom ovdje ; ali, to ih ni na koji način ne spriječava da odmah započnu sa praksama za samouke. Rezultati tih praksi, u kombinaciji sa silinama inicijacije (kada za nju dođe vrijeme); polučiti će daleko moćniji učinak od inicijacija samih.

Ako vas je volja sa nama razmijeniti vaša iskustva, stavove i misli; ili možda postaviti pitanja iz teorije&prakse Teleme, te njezine magike i mistike, slobodno se javite ovdje .
 

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.                                

VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL