site templates free download

KHABS

službeno O.T.O. tijelo Velike Lože Hrvatske

Čini što ti volja bit će sav Zakon.

Raspored javnih događanja lože Khabs

Ritual Gnostičke Mise

08.12.2018 - Subota u 18h.
Najavite svoj dolazak najkasnije dva dana unaprijed.
Dolazak na sami ritual najkasnije do 17:30h.

15.12.2018 - Subota u 18h.
Najavite svoj dolazak najkasnije dva dana unaprijed.
Dolazak na sami ritual najkasnije do 17:30h.

22.12.2018 - Subota u 18h.
Najavite svoj dolazak najkasnije dva dana unaprijed.
Dolazak na sami ritual najkasnije do 17:30h.


Dani Otvorenih Vrata

Predavanja i Radionice

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

© Copyright 2018 O.T.O. Hrvatska