LAAL
LA
AL


LAAL=30+1+30+1=62
LAAL=8+0+8+0=16
LAAL=74+111+111+74=370

  62=8=44  16= 370=10=1

            " U POČETKU BIJAŠE RIJEČ, I RIJEČ JE BILA S BOGOM, I RIJEČ JE BILA BOG.
  ALI TADA DOĐE LUDA, I U SVOJEM SRCU REČE: POSTOJI NEBOG ."
(la=ne=ništa=beskonačno malo; al=bog=sve=beskonačno veliko)

"JA SAM U TAJNOJ RIJEČI ČETVEROSTRUKOJ, HULJENJU PROTIV SVIH BOGOVA LJUDSKIH."

" SAVRŠEN&SAVRŠEN SU JEDAN SAVRŠEN, A NE DVA, NE, NIŠTA SU."

" POZDRAV, VI RATNICI BLIZANCI UZA STUPOVE SVIJETA, JER VAŠE VRIJEME JE NADOHVAT RUKE."

" SVAKI MUŠKARAC&SVAKA ŽENA JE ZVIJEZDA."

" MOJ BROJ JE 9 ZA LUDE, ALI ZA PRAVEDNE JA SAM 8, I 1 U 8, ŠTO JE VAŽNO; JER JA SAM ZAISTA NIŠTA."

 " JEDAN JE MAGUS, DVOSTRUKE SU NJEGOVE MOĆI, ČETIRI SU NJEGOVA ORUŽJA."

VRH STRANICE                                                                                                                                                                     NASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL